Final fantasy 15 pc đã ra rồi

Đăng bởi: -Saruno-

Ngày đăng  10:10 04/03/2018

kéo về chơi thui nào mọi người emo
final fantasy 15 

có 76gb hà

Mới test thử trên pC ngon lành 60 fps, có điều tải phải bản bị lỗi, thế là dis game emo

  Update vào lúc 10:49 14/03/2018

1343 lượt xem

103 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group