TRANS NIHON cần tìm việc

Đăng bởi: Lolicon-Desu

Ngày đăng  08:05 08/08/2016

Ta học tiếng Nhật cũng lâu rồi, hiện giờ chưa có kinh nghiệm dịch gì nhưng rất cần nâng trình dịch của bản thân lênemo, ai có ý tốt thu nhận người mới ta rất bít ơn......... (éo cần lương bổng gì đâu nên khỏi lo... cho dịch truyện là mừng òi)emo

FB :https://www.facebook.com/harima.katsuya

  Update vào lúc 08:05 08/08/2016

372 lượt xem

5 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group