Trans manga tiếng nhật

Đăng bởi: ASSASSIN

Ngày đăng  11:09 07/01/2018

Người mới, cần tìm việc trans manga tiếng nhật, kinh nghiệm chưa có,,,nếu ai có ý thu nhận, cm bên dưới thông tin liên hệ, hoặc gmail (sos.number102@gmail.com)

  Update vào lúc 11:09 07/01/2018

336 lượt xem

7 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group