Trans + Edit eng

Đăng bởi: TakyrIlyich

Ngày đăng  08:50 23/04/2021

Ngồi buồn quá nên đăng bài tìm việc chơi emo

Trans thì ngoại trừ kiểu tu chân tu tiên gì đó ra thì còn lại đều tạm ổn, edit chấp nhận được. Làm cỡ hơn 1 tiếng/20 trang truyện bình thường.

Giá cả thương lượng nhé, t dễ tính lắmemo

  Update vào lúc 08:50 23/04/2021

830 lượt xem

21 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Develop by ITE Group