NHẬN JOB TRANS NHẬT

Đăng bởi: U_Koiiii

Ngày đăng  11:19 14/09/2021

Mình đã có kinh nghiệm trans Nhật cho mọi thể loại manga và novel.

Nhóm hoặc ai tìm trans Nhật có lương (thương lượng) thì liên lạc mình qua mail: chiridoairin.137@gmail.com ạ. Mình nhận mọi thể loại job, chạy được ddl gấp.

  Update vào lúc 11:19 14/09/2021

687 lượt xem

2 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group