Cần tìm truyện

Đăng bởi: Yuukie200512

Ngày đăng  05:21 24/06/2018

Truyện có thằng main tóc vàng . Trong thế giới đó , có vài người là bệnh nhân vô hạn và thằng main là bệnh nhân cấp vô hạn . Thằng main nói dối nó có tử thần trợ giúp , khi bị uy hiếp , tử thần sẽ chiếm thân xác nó đánh đứa uy hiếp . Thằng main hồi trước có ở trong một cái ngục hay sao đó , trong đó có mấy đứa trẻ bị thí nghiệm . Nó được mọi người bầu làm vương , dẫn dắt mấy đứa đó . Thằng main nó tên là Viêm vô hoặc , hình như còn một phân thân khác nữa

  Update vào lúc 05:21 24/06/2018

652 lượt xem

6 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Develop by ITE Group