Cần tìm truyện

Đăng bởi: Yuukie200512

Ngày đăng  09:18 13/05/2018

Truyện gì mà có thằng kia nó thắng một cuộc thi hay sao đó , nó được ước một điều thì thanh niên ấy muốn tận thế . Thần đáp ứng nó nhưng nó đặt ra một ngày , trước ngày đó thằng Thần tuyển mấy thanh niên như siêu nhân ấy , cho mấy đứa siu nhân đó cảm hóa thằng chán đời kìa . Nếu tới ngày đó  , thằng chán đời vẫn mún tận thế thì thế giới tận thế thật lun

  Update vào lúc 09:18 13/05/2018

490 lượt xem

7 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group