Cần tìm truyện

Đăng bởi: Yuukie200512

Ngày đăng  08:29 14/04/2018

Cần tìm truyện thể loại game hay xuyên không mà có hệ thống hỗ trợ

Kiếm luôn truyện mà có thanh niên cứ mỗi thời gian nhất định thì sẽ xuất hiện tại một căn phòng trắng ,ở đó thì sẽ được mua đồ vật với lại kỹ năng bằng số điểm của mình . Nhớ là có đoạn xuất hiện trong rừng , thanh niên chơi đốt lửa cháy rừng , định đốt tiếp thì hệ thống không cho đốt

  Update vào lúc 08:29 14/04/2018

362 lượt xem

5 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group