[VTD] TOP CMN VIEWS (Update)

Đăng bởi: Vuong Trung Duong

Ngày đăng  01:06 06/09/2014

Tuyên bố đây sẽ là topic nhiều views nhất blogtruyen....... với sự trợ giúp của.....  emoemo

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nói thế thôi chứ cũng bày cái chi cho các bác chém chứ emo 
(UPDATE LẦN 3)

Sôn gô cúc ku vs. Sịp đỏ
 VS.Raito a.k.a Light vs. L
 VS.
Ichi gâu vs. Sôn gô Cúc ku
VS.
Onepunch man vs. Onepunch Tôm
VS.
Cô Văn Nan vs. Kin Đái Chì
VS.
Kirito 16.5 vs. Shiroe
VS.
Yuno vs. Kotonoha vs. Esdeath
VS.VS.
Loli vs. BB
VS. Magic vs. Supernatural
VS.


Yuri vs. Yaoi

VS.Ace vs. Itachi vs. Natsu vs. Yamamoto vs. Ogami Rei

VS.VS.VS.VS.Onizuka vs. Hachisuka Goro
VS.


Pokemon vs. Digimon
VS.


Gunfights vs. Sword skills
VS.Tomoki vs. Hentai Kamen
VS.Demon Girls vs. Angel Girls
VS.Killua vs. Enel vs. Laxus vs. Ginji vs. Lambo
VS.VS.VS.VS.Manga/Anime Heroes vs. Marvel/DC Heroes (Cho một tên cứ suốt ngày réo cái này)emo

VS.Neko Girls vs. Dog Girls (Nhìn ếu khác gì lắm)
VS.
Hitsugaya vs. Gray vs. Aokiji vs. Haku
VS.VS.
VS.


Còn chủ đề gì hay nữa không nhỉemo

  Update vào lúc 10:23 10/09/2014

123059 lượt xem

530 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group