Nghỉ làm để ờ nhà vẽ manga kiếm tiền , có cơ hội ?

Đăng bởi: Cương Dương

Ngày đăng  05:12 26/11/2021

Chả là ta có thằng bạn dịch Covid vừa rồi nó sợ quá nên nghỉ làm ở nhà. Giờ nó muốn nghỉ làm luôn để ở nhà vẽ manga chiến đấu hoặc  gender bender để xuất bản bán ở Việt Nam. Ta nghe xong cười rụng rốnemo

  Update vào lúc 05:12 26/11/2021

961 lượt xem

28 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group