Không vào được FB

Đăng bởi: Phạm Cao Vinh Thăng

Ngày đăng  08:01 11/01/2017

mạng Viettel hiện không vào được FB... có ai vào đc koemo


update 8.44 11/1/2014:

<p>http://www.24h.com.vn/cong-nghe-thong-tin/internet-viettel-rot-mang-tren-dien-rong-c55a847054.html</p>

Update 10:12 12/01/2017:

https://www.fshare.vn/file/LRR7GGK9ACKM
link fshare
cài đặt xong OpenVPN này rồi thì vào Vietpn mà lấy cấu hình https://vietpn.com/download-file,
thím Free thì lấy mấy cái free ấy
tải cấu hình xong thì vứt vào thư mục C:\Program Files\OpenVPN\config
rồi connect là được


Update 11:36 12/01/2017:

lại mếu vào được nữa rồi...

  Update vào lúc 11:32 12/01/2017

1011 lượt xem

42 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group