Chân dung của các Mangaka nổi tiếng cho ai chưa biết

Đăng bởi: Hiro Hamada

Ngày đăng  11:19 12/01/2018


Ông này 57 tuổi rồi, vẫn đẹp trai như tài tử. Không biết có PTTM không?emo

  Update vào lúc 11:30 12/01/2018

1760 lượt xem

21 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Develop by ITE Group