Bỏ Phiếu thằng Make Love Not War éo care, Ban or ở lại!

Đăng bởi: daisuki_imouto94

Ngày đăng  09:36 13/02/2018

Vote Make love not war Ghét nhất hay ở lại!
hãy bỏ phiếu tên Make love not war thúi rữa chuyên đi chửi rủa người ta đến nổi phải ban nó luôn !
  1.  
    1168 (55.65%)
  2.  
    779 (37.11%)
  3.  
    152 (7.24%)
Lưu Đang xử lý
Như tiêu đề Anh em hãy vote tên toàn biết chửi và não chó này lại xem nó còn gióng mỏ lên được không !emoemo

  Update vào lúc 09:41 13/02/2018

3209 lượt xem

242 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group