Về việc xóa bài đăng: Cần lời giải thích rõ hơn

Đăng bởi: Tom Chien

Ngày đăng  02:43 11/01/2017

Hôm qua tôi có đăng một bài viết nhằm giải thích cho mem nào chưa biết về việc cập nhật các truyện dịch từ nhóm SGG. Vốn chỉ xuất phát từ ý tốt và quả thật cũng không phải chuyện quan trọng gì. Nhưng sáng nay vào thì thấy thông báo này. emo

Tôi không có ý kiến nếu các mod cảm thấy bài viết không phù hợp và xóa đi, nhưng lí do lại là "nhảm nhí"? Nếu không thể giải thích rõ hơn thì cũng không phải cụt lủn vậy chứ. Nếu topic có dấu hiệu spam hay war hay gì thì cũng nói một tiếng, chỉ vì cá nhân mod cảm thấy nó "nhảm nhí" mà xóa đi như vậy?
Vậy mình muốn hỏi quy định và giới hạn về việc đăng các bài như thế nào là "nhảm nhí" và "không nhảm nhí" để còn tránh, vì mình chưa tìm thấy bài viết nào về chuyện này.

  Update vào lúc 02:43 11/01/2017

659 lượt xem

40 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group