Resize mấy cái emoticon nhỏ lại giùm đi Admin

Đăng bởi: Hiro Hamada

Ngày đăng  06:39 11/01/2018

Mấy cái emoticon nhỏ như vầy là vừa:emo
Bự quá như vầy thì loãng hết post, comment:emoemo
Mình biết là dùng code auto resize hình về cùng 1 cỡ hết được mà. Đâu cần resize từng hình đâu.

  Update vào lúc 06:39 11/01/2018

187 lượt xem

33 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group