Muốn ủng hộ tiền cho blogtruyen và các nhóm dịch thì chuyển vào tài khoản nào

Đăng bởi: Kimochi - Kun

Ngày đăng  10:54 11/04/2018

emoNhư tiêu đề, sau nhiều năm đọc manga ta suy nghĩ mình cũng nên có chút ủng hộ về vật chất cho những nhóm dịch tuyện, website truyện và cả những người scan truyện lậu vì đã góp phần truyền bá văn hóa ecchi ra toàn Việt Nam. Vậy nên ta cần biết thông tin về STK của blogtruyện cũng như cách để ủng hộ các nhóm dịch truyện mà ta thích

  Update vào lúc 10:54 11/04/2018

334 lượt xem

22 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group