Có thắc mắc

Đăng bởi: Vietnamesesub

Ngày đăng  02:37 28/12/2016

Tại sao trong truyện vừa đăng có thông báo là có người bình luận nhưng khi vào truyện rồi vào phần bình luận thì lại không thấy bình luận nào hết
-cần câu trả lời-

  Update vào lúc 02:37 28/12/2016

308 lượt xem

8 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group