Ai không load được trang truyện thì vào đây

Đăng bởi: Ngankvn

Ngày đăng  03:06 13/01/2013

Hiện tại mạng VNPT và một số nhỏ mạng FPT bị tình trạng chặn domain blogspot.com
Mà truyện trên BLOGTRUYEN và đa số các web truyện khác là ảnh từ picasa, có dạng như vầy : *.bp.blogspot.com/ ....

Vì vậy, ai bị chặn, thì làm theo hướng dẫn sau đây để khắc phục
(đẻ biết mạng của bạn có bị chặn hay ko, thì bấm vào đây, load đc hình thì là ko bị chặn)
Hướng dẫn : Chỉnh DNS
  1. Click vào biểu tượng mạng ở góc cuối màn hình.
  2. Chọn Open Network and Sharing Center.
  3. Chọn Change adapter setting.
  4. Nhấn chuột phải chọn Properties. Sau đó chọn Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)
  5. Chọn Use the following DNS sever addresses. Và nhập dãy số theo hình bên.
 Preferreed DNS server:     4.2.2.3
 Alternate DNS server:      4.2.2.4

Vài ảnh minh họa : 
Ảnh minh họa điền 8.8.8.8 nhưng mà kệ nó nghen, điền 4.2.2.4 mới đúng

 

  Update vào lúc 03:06 13/01/2013

853570 lượt xem

158 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group