Kẻ giữ luật - chương 10

Đăng bởi: Phan Thanh LIêm

Ngày đăng  04:20 20/12/2016

Ngán nói nhiều rồi, vào chương...
Chương 10
Rồi xong chương 10!
Tiếp theo là ảnh!
Xong, thế thôi!
Xem các chương trước tại đây:
http://forum.blogtruyen.com/fanmade/ke-giu-lua-t-35689
Không thì qua đây:

http://truyencv.com/ke-giu-lua-t/

  Update vào lúc 04:22 20/12/2016

409 lượt xem

17 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group