Xin làm editor

Đăng bởi: Coconut Milk

Ngày đăng  09:18 14/10/2019

 
Học pts xong ít xài thấy phí quá nên muốn tìm nơi dũa lại một tí. Ai thích edit có tâm và tỉ mỉ thì gọi mình.
Mail trao đổi bestrong.tkcq@gmail.com

  Update vào lúc 09:19 14/10/2019

580 lượt xem

18 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group